vart händer det, kartor

Saker som händer på annan plats än i och runt Korsbygården

 

12-14 Bostadsrätter under byggnad på Forsagården

Mäklare och Spillings rör på plats

12:15 Tornvandring, begränsat antal, Lärbro kyrka

15:00 Tornvandring, begränsat antal, Lärbro kyrka

 

Röda korset, Kaffe, lotteri,

Scouterna

 

 

 

Halfvide Musteri

Tid kl 10-17, max 2 ton senare. www.halfvede.se

se karta nedan!