Om

LADUBRO bankgiro 159-9505


Länkar till inslag om Lädubro


Startmöte


Utvecklingsbolag skall lyfta Lärbro

Lärbrodagen har genomförts 2013 - 2017 har haft ca 50 utställare varje år. Vi vill genom Lärbrodagen visa på att vi är en bygd som utvecklas och skjuder av verksamhet!

LÄDUBRO Utveckling AB Under våren 2013 hölls ett startmöte i korsbygården för att se om det fanns intresse att starta ett utvecklingsbolag i Lärbro. En arbetsgrupp startades och den har sedan dess har man anordnat möten för att ta fram ideér och underlag för att senare under hösten kunna starta ett utvecklingsbolag.


Vi behöver en plattform och nätverk för samarbete mellan företagare, föreningar och skolan för att  tillsammans skapa en ljus framtid för Lärbro med omnejd.


Länk till LÄDUBRO hemsida