Förskola/skola

Besök Lärbro skola mellan 9-12


Eleverna går i skolan mellan 9-11 i klassrummen.  I skolan kommer vanliga och ovanliga skolverksamheter äga rum. Elever och personal visar upp vad som finns och hur vi jobbar.


 

Välkomna!