Hem


Lärbrodagen 2019 

äger rum 12/10

kl 11-15 i och omkring Korsbygården


Nu är anmälan öppen!


Anmäl här!

Ta chansen att vis upp ditt företag, organsiation eller förening! Efter hand som anmälan kommer in så uppdaterar vi deltagana. Nu kan man se vilka som deltog under förra året.

Frågor via mail till fragor@larbrodagen.se eller till mobil Jan Wahlén 0704-476946.